สินค้า

ของเรา

Cooktop Module

Electric Cooktop

DG90-01063A

• SCH FG Code : DG90-01063A
• SCH FG Name : ASSY COOKTOP PARTS
• Rating Voltage : 240/208V/60Hz/40A
• Total Power : 9,100 W
• Cooktop type : Electric Radiant

Gas Cooktop

DG90-01066G

• SCH FG Code : DG90-01066G
• SCH FG Name : ASSY COOKTOP PARTS
• Rating Voltage : 240/208V/60Hz/40A
• Total Power : 63,500 BTU
• Cooktop type : Gas

Induction Cooktop

DG90-01152A

• SCH FG code : DG90-01152A
• SCH FG name : ASSY COOKTOP PARTS
• Rating Voltage : 240/208V/60Hz/40A
• Total Power : 7,200 W
• Cooktop type : Induction

Premium Cooktop

DG90-01331B

• SCH FG code : DG90-01331B
• SCH FG name : ASSY COOKTOP PARTS
• Rating Voltage : 240/208V/60Hz/40A
• Total Power : 97,000 BTU
• Cooktop type : Gas

COOKTOP & HOOD OEM/DOM

Cooktop (2 burners,ODM)

• SCH FG code : CTB2-SC3052ER
• SCH FG name : Electric Cooktop
• Rating Voltage : 220-240V/50Hz
• Total Power : 2,900 W
• Ceramic top Size(mm) : 300 x 520
• Install Hole Size(mm) : 265 x 492

Cooktop (4 burners,ODM)

• SCH FG code : CTB4-SC5952ER
• SCH FG name : Electric Cooktop
• Rating Voltage : 220-240V/50Hz
• Total Power : 6,000 W
• Ceramic top Size(mm) : 590 x 520
• Install Hole Size(mm) : 580 x 510

Hood (OEM)

• SCH FG code :
• SCH FG name : NBH
• Rating Voltage : 220-240V/50Hz
• Total Power :
• Hood Type : B60 and NBH

 

DISH WASHER TUB

Dish Washer Tub

DG90-01331B

• SCH FG code : DG90-01331B
• SCH FG name : ASSY COOKTOP PARTS
• Rating Voltage : 240/208V/60Hz/40A
• Total Power : 97,000 BTU
• Cooktop type : Gas