สาส์นจาก

ประธาน

เราผลิตสินค้าให้กับบริษัทซัมซุงอิเลคทรอนิกส์ถึงปีละ 1 ล้านยูนิต ด้วยวิสัยทัศน์ “สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม”

เรามุ่งมั่นที่จะเป็นผู้ผลิต OEM และODM ด้านเตาและเครื่องดูดควันที่ดีที่สุดในตลาด B2B

CEO Joo Tak, Do

วิสัยทัศน์

ของบริษัท

"สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าด้วยสินค้าคุณภาพเยี่ยมในราคายุติธรรม"

ในฐานะผู้ผลิตเตาปรุงอาหารรายใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เราผลิตสินค้าให้กับบริษัทซัมซุงอิเลคทรอนิกส์ถึงปีละ 1 ล้านยูนิต

ตามวิสัยทัศน์ของเราที่ว่า “ประหยัดต้นทุนสูงสุดเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า” เราจะพยายามอย่างดีที่สุดเพื่อเป็นผู้ผลิต OEM และ ODM ที่ดีที่สุดในตลาด B2B สำหรับงานผลิตและการประกอบ เตา และเครื่องดูดควัน