บริษัท ซองชอล ไฮเทค จำกัด (SUNGCHUL Hitech)

ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน ที่ได้รับความไว้วางใจจากองค์กรชั้นนำของโลกมากมาย ซึ่งผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นต่างถูกพัฒนาขึ้นจากเทคโนโลยี การผลิตระดับโลกที่ถูกส่งต่อจากกลุ่มบริษัท Sungchul ในประเทศเกาหลีใต้ผู้ผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์โลหะอิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่บริษัทระดับโลกอย่าง SamSung

ผสานเข้ากับการทำงานของเครื่องจักรอันทันสมัยที่มีความแม่นยำทั้งยังสามารถรองรับการผลิตที่มีรายละเอียด หรือการผลิตที่มีความต้องการในปริมาณที่แตกต่างได้อย่างเหมาะสม โดยทุกชิ้นงานจะได้รับการตรวจสอบคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อความถูกต้องของชิ้นงาน ตรงตามมาตรฐานการผลิตในระดับสากล

โดยตลอดระยะเวลากว่า 2 ทศวรรษ

Sungchul Hitech ได้ดำเนินการบริหารองค์กรในรูปแบบคู่ขนานโดยนำหลักจริยธรรม และความยั่งยืน หรือ Sustainable Development Goals (SDGs) เข้ามามีบทบาทในการบริหารงานสร้างความไว้วางใจให้กับผู้มีส่วนได้เสีย รวมถึงลูกค้า พนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ

และชุมชนท้องถิ่นโดยรอบ พร้อมเดินหน้าพัฒนาศักยภาพ ขององค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่การสร้างสรรค์ชิ้นงานอุปกรณ์โลหะอิเล็กทรอนิกส์ ยานยนต์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนที่มีคุณภาพสูงออกสู่สังคม

มาตรฐาน

และใบรับรอง