ประเภท

เครื่องจักร

main equipment

Press

Spot Welding

Mold

Passivation

Tube Bending

Enamel Coating

Die casting

Epoxy Coating

Electric Cook top

Gas Cook top

Gas Cook top

DW Ass’y tub

Press Line details

Manual Line

Total : 53 ea

• 80 ton : 2 ea
• 150 ton : 1 ea
• 160 ton : 5 ea
• 200 ton : 29 ea
• 250 ton : 7 ea
• 350 ton : 8 ea
• 400 ton : 1 ea

Shuttle Line

Shuttle 2 Lines

• A Line (5 Steps)

(300T-300T-300T-300T-300T)

 

• B Line (4 Steps)

(500T-350T-350T-350T)

 

 

 

Progressive Line

Total : 13 ea

• 80 ton : 1 ea
• 200 ton : 4 ea
• 250 ton : 1 ea
• 300/350 ton : 2 ea
• 400 ton : 2 ea
• 500 ton : 1 ea
• 800 ton : 2 ea

Robot Line

Total : 7 ea

• 600 ton : 2 ea
• 400 ton : 5 ea

 

 

 

 

 

Hydraulic Line

Total : 3 ea

• 500 ton : 1 ea
• 700 ton : 2 ea