หนังสือเก่ามีค่า เพิ่มพูนทักปัญญา พัฒนาอนาคตเยาวชน

วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ในโครงการหนังสือเก่ามีค่า เพิ่มพูนทักปัญญา พัฒนาอนาคตเยาวชนทางบริษัทซองชอลมีเป้าหมายเพื่อเป็นการมอบโอกาสในการเข้าถึงแหล่งในการแสวงหาความรู้นอกเหนือจากการศึกษาภาคพื้นฐานแก่โรงเรียนบ้านเนินตองและโรงเรียนบ้านเขาตะแบก และยังเป็นการเพิ่มความตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมแก่พนักงานบริษัทในการพัฒนาที่ชุมชนรอบข้างสถานที่ที่ตนเองทำงานอยู่อีกด้วย

No Comments

Post A Comment

15 − ten =