โครงการติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop)

บริษัท ซองชอลไฮเทค จำกัด ได้ดำเนินการ “โครงการระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1.32 เมกะวัตต์” 
วัตถุประสงค์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าหมุนเวียนใช้ภายในกิจการของโรงงาน มีพื้นที่ในการติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์รวมประมาณ 6,202.39 ตารางเมตร บนหลังคาขนาด 8,750 ตารางเมตร เนื่องจากความต้องการไฟฟ้าในประเทศมีมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ทางบริษัทจึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำพลังงานสะอาดมาใช้ในการผลิตไฟฟ้าเพื่อลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
ภายได้แนวความคิด

“ซองชอล ไฮเทค ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยพลังงานสะอาดจากธรรมชาติ

สินค้าคุณภาพ ภายใต้การผลิต ที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ลดโลกร้อน ด้วยพลังงานบริสุทธิ์”

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.