เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านเสียงดัง

 เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมการจัดการด้านเสียงดังที่เกิดจากกระบวนการผลิตของ บริษัท ซองชอลไฮเทค จำกัด
เนื่องจากทางบริษัทได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ การป้องกันเสียงดังที่เกิดจากการประกอบกิจการ ให้มีขนาดและประสิทธิภาพเพียงพอเพื่อควบคุมและป้องกันเสียงดัง โดยการติดตั้งตั้งวัสดุซับเสียงภายในสถานประกอบกิจการ

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.